2B & 3B - Geometrický kľúč maľby

30. máj - 24. jún 2018 / Múzeum Vojtecha Löfflera / výstava

Výstava 2B & 3B - Katarína Balúnová a Marek Brincko predstavuje konfrontáciu tvorby dvoch mladých autorov.

Prezentovať mladú generáciu vizuálnych umelcov a podporiť ich nástup na výtvarnú scénu je dôležitým poslaním Múzea Vojtecha Löfflera. Realizáciou tejto myšlienky je aj aktuálny výstavný projekt s názvom „2B & 3B“. Predstavuje domácemu publiku dvojicu umelcov z východného Slovenska, maliarku Katarínu Balúnovú a sklára Mareka Brincka. Vo výstavných priestoroch múzea je tak prepojené umenie vo formách 2D a 3D.

Katarína Balúnová študovala v Ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení TU v Košiciach a následne na talianskej Scuole per Artigiani Restauratori v Turíne. Autorka prvotne formulovala na plátne stretnutie, zrážku mesta, či mestskej civilizácie s prírodou, s ničenou krajinou. Postupne sa koncentrovala na samotnú mestskú štruktúru, na štylizovanie jej tvaroslovia. Často išlo o zobrazenie detailných máp miest s ulicami a prebiehajúcimi kartografickými vrstevnicami a obrysmi zvierat. Geometria sa pre ňu stala vstupným kľúčom k modelovaniu urbannej estetiky, štruktúr a vzorcov. Je základnou mriežkou, ktorá odzrkadľuje modernú industriálnu spoločnosť a jej obrazové schémy a vzorce. V poslednom období autorka tvorí žlto-čierne plátna so signálnou farebnosťou a dominanciou čierneho štvorca, či čiernej nalomenej plochy. Experimentuje aj s vykročením mimo zväčša monochrómnej plochy do priestoru, vytvorením siete z nití, či ich zvesením z plátna, alebo vzájomným previazaním obrazových plôch. Spoluvytvára tak mäkšie prostredie pre vtiahnutie diváka do tejto vizuálnej hry.

Výtvarné smerovanie Mareka Brincka, pochádzajúceho z Levoče, bolo od začiatkov spojené priamo s materiálom. Po stredoškolských rokoch v odbore tvarovanie dreva a rezbárstvo, absolvoval ateliér skla na VŠVU v Bratislave. Vytýčil si niekoľko paralelných línií a tém, do ktorých premieta svoj sochársky program a výtvarný výraz mladého sklára. Jeho základňou je tiež geometrický jazyk, čiastočne predurčený už samotným médiom skla. Formuje geometrické tvary tubusy, ihlany, kocky, vertikálne veže  s vnútorným rytmom plôch, či pravidelnou architektúrou. Druhou veľmi osobitou sférou tvorby Mareka Brincka je tzv. Organica, kde autor „spolupracuje“ so včelami, integruje ich včelie plasty do geometrického tela objektu. Toto stretnutie jasného geometrického poriadku vysokého lesku s naturálnou mriežkou a chaotickou štruktúrou dáva Brinckovým sochám osobitý výraz.

Výber týchto dvoch autorov spočíval nielen na ich generačnej či regionálnej príslušnosti, ale predovšetkým ich príbuzným upriamovaním tvorby ku geometrickému jazyku, v jeho osvojovaní a osobitom uplatňovaní - každý vo svojom výtvarnom svete.

Trvanie výstavy: 30. 5. - 24. 6. 2018

Kde nás nájdete: Alžbetina 20
W: lofflermuzeum.sk
E: info@lofflermuzeum.sk lofflermuzeum@gmail.com