Poľovníctvo - Lesníctvo - Rybárstvo

23. - 25. november / *** Congress hotel Centrum / Výstava

V Košiciach sa v dňoch 23., 24. a 25. novembra v priestoroch Congress hotela Centrum *** uskutoční už 14. ročník špecializovanej kontraktačno-predajnej výstavy POĽOVNÍCTVO  – LESNÍCTVO – RYBÁRSTVO a výstava tvorby remeselníkov, zachovávajúcich tradície ručnej výroby nožov: NOŽE – CHLADNÉ ZBRANE . Odbornú garanciu nad výstavou prevzali Obvodná poľovnícka komora Košice - okolie, Obvodná poľovnícka komora Košice. Odborným garantom výstavy NOŽE – CHLADNÉ ZBRANE je Slovenské technické múzeum v Košiciach.

V tomto roku bude prvýkrát súčasťou výstavy takisto RYBÁRSTVO. V spolupráci s partnermi pripravujeme sprievodný program, jeho obsahom bude lesná pedagogika, laserová strelnica, streľba lukom a mnoho ďalších atrakcií. Návštevníci sa ďalej môžu tešiť na výstavu preparátov zveri. Tak, ako je to už zvykom na tomto tradičnom podujatí, nebude chýbať súťaž o „Top nôž 2017“.

Vstupné: 1,00 €