Po stopách vandalov

3. - 30. október 2017 / Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2 / Výstava

Vo vestibule Historickej budovy Východoslovenského múzea, na Námestí Maratónu mieru 2 budú v mesiaci október prvýkrát vystavené archeologické nálezy z výskumu germánskeho žiarového pohrebiska v Rankovciach, ktorý múzeum realizuje od roku 2014. Výbavu germánskych bojovníkov a ich žien tvorili kovové predmety – zbrane, šperky či nástroje na každodenné použitie. Niektoré z týchto unikátnych nálezov komornej výstavy pochádzajú aj z územia Rímskej ríše.
Zároveň vás touto výstavou pozývame osláviť s nami Medzinárodný deň archeológie (21. október 2017).

Vstup voľný.