Pridajte sa k nám

Osobnosti Košíc

Významné osobnosti z Košíc a blízkeho okolia.

Sándor Márai
Košice 1900 - San Diego 1989
Vlastným menom Sándor Grosschmid, rodák z Košíc, je jednou z najvýznamnejších postáv európskej literatúry 20. storočia. V roku 1990, rok po smrti, dostal najvyššie maďarské umelecké vyznamenanie - Kossuthovu cenu. V nemeckej jazykovej oblasti sú jeho diela vydávané v rekordných nákladoch, jeho literárny štýl porovnávajú so štýlom Thomasa Manna. Košice hrajú v jeho dielach významnú úlohu, v jeho rodnom meste je po ňom pomenovaná základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským.

Prehliadka Po stopách Sándora Máraiho


Gyula Kosice
Kosice 1924
Vlastným menom Fernando Fallik sa na rodil v Košiciach v roku 1924. Rodičia krátko po jeho narodení emigrovali do Argentíny, kde sa usadili. Autor použil ako svoje umelecké meno názov svojho rodného mesta a v roku 2010 mu mesto Košice udelilo titul Čestný občan mesta Košice. Bol jedným zo zakladateľov abstraktného nefiguratívneho umenia v Latinskej Amerike. Ako prvý použil vodu a neón ako časť svojich umeleckých diel. Používa aj iné moderné elementy ako napríklad svetlo a pohyb. Stal sa spoluzakladateľom hydrokinetizmu v modernom umení. Realizoval 40 individuálnych a 500 kolektívnych výstav po celom svete. Napriek vysokému veku, stále tvorí vo svojom ateliéri v Buenos Aires, ktorý mu zároveň slúži ako múzeum celoživotnej tvorby.


Ľudovít Oelschläger
Košice 1896 - Miskolc 1984
Je jedným z mnohých pozoruhodných architektov medzivojnového obdobia, ktorých meno takmer upadlo do zabudnutia. Zrejme aj preto, že jeho diela dlho stáli mimo hlavných sfér odborného i laického záujmu. Ako autor mnohých kvalitných medzivojnových architektonických realizácií v Košiciach, na východnom Slovensku, Ukrajine a v Maďarsku, si však tento skvelý architekt určite zaslúži pozornosť.


Béla Gerster
Košice 1850 - Budapešť 1923
Významný uhorský inžinier a staviteľ, košický rodák, autor projektu Korintského prieplavu a spoluprojektant Panamského prieplavu. Roku 1873 získal inžiniersky diplom na Technickej univerzite vo Viedni a v roku 1881 bol poverený vypracovaním štúdia plánu Korintského prieplavu. Pri vstupe do tohto prieplavu a podobne aj v Budapešti je umiestnená pamätná tabuľa tomuto inžinierovi. Od roku 1999 je pamätná tabuľa umiestnená aj na jeho rodnom dome v Košiciach na Hlavnej ulici 9.


Juraj Jakubisko
Kojšov pri Košiciach 1938
Režisér, scenárista a kameraman debutoval v roku 1967 dlhometrážnym hraným filmom Kristove roky, Filmy Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) a tragikomédia Dovidenia v pekle, priatelia (1970, dokončená 1990) boli v 70.rokoch normalizačnou cenzúrou zakázané a režisér sa mohol venovať len dokumentárnej tvorbe. Až v roku 1979 nakrútil hraný film Postav dom, zasaď strom a v roku 1980 trojdielny televízny film Nevera po slovensky. Vrcholom jeho tvorby v 80-tych rokoch bola historická sága Tisícročná včela (1983), ktorá získala množstvo ocenení, podobne ako filmová rozprávka Perinbaba (1985). Vo filmoch Sedím na konári a je mi dobre (1989) a Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992) sa témou ľúbostného trojuholníka vrátil k svojej tvorbe 60-tych rokov. Od roku 1993 žije v Prahe, kde nakrútil filmy Nejasná správa o konci sveta (1997), Post coitum (2004) a Bathory (2008). Je členom Európskej filmovej akadémie, od roku 2001 docentom na FAMU v Prahe.


O Košiciach

Vyhľadajte si ubytovanie

Registrácia do newslettra

Zrušiť