Pridajte sa k nám

Kaplnka sv. Michala

Kaplnka zasvätená archanjelovi Michalovi, sprievodcovi duší na druhý svet.

Kaplnka postavená na mieste bývalého mestského cintorína, ktorej nadzemná časť bola vybudovaná v 14. storčí, slúžila spočiatku ako kostnica. Nad jej vchodom je umiestnená socha archanjela Michala vážiaceho duše mŕtvych a sochy apoštolov Petra a Pavla. Do múrov kaplnky je vsadených 18 náhrobných kameňov pôvodne pochádzajúcich z Dómu sv. Alžbety a bývalého cintorína.

Návšteva Kaplnky sv. Michala je súčasťou oficiálnej prehliadky v trvaní 3 hodiny "Prehliadka Starým mestom" alebo skrátenej prehliadky v trvaní 1,5 hodiny "Najkrajšie skvosty Košíc". Návštevník môže svoje znalosti o Kaplnke sv. Michala získať aj počas tematickej prehliadky "Sakrálne Košice" po sakrálnych stavbách v Košiciach v trvaní 1,5 hodiny.

O Košiciach

Vyhľadajte si ubytovanie

Registrácia do newslettra

Zrušiť