Pridajte sa k nám

Dom umenia

Bývalá neologická synagóga

Na mieste pred Domom umenia od roku 1867 stála nádherná stavba prvej košickej synagógy  zrovnanej so zemou začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Vedľa nej v rokoch 1926 až 1927 vyrástla impozantná neologická synagóga pre 1100 ľudí s obrovskou elipsovitou kupolou s priemermi 21 a 24 metrov pripomínajúca rímsky Panteón, ktorá sa v pozmenenom stave zachovala dodnes. Od prestavby je sídlom Štátnej fi lharmónie Košice. Zaujímavosťou je, že na vrchole kupoly sa kedysi nachádzala šesťcípa Dávidova hviezda, v súčasnosti umiestnená na židovskom cintoríne na pamätníku holokaustu. Hviezda bola nahradená lutnou.

O Košiciach

Vyhľadajte si ubytovanie

Registrácia do newslettra

Zrušiť