Pridajte sa k nám

Parkovanie v meste

V centre mesta nájdete niekoľko ľahko prístupných parkovacích miest.

Parkovanie v centre mesta (ohraničená parkovacia zóna) je spoplatnené – na uliciach aj na rampových parkoviskách.
Pri parkovaní si overte parkovaciu zónu. Parkovacie zóny sú vyznačené modrými zvislými dopravnými značkami s tachometrom.

Poplatok za parkovanie je 1€/hodinu, prípadne 8€/deň. Parkovanie môžete zaplatiť v parkovacom automate, ktorý Vám vytlačí lístok. Nechajte ho na viditeľnom mieste vo Vašom aute. Parkovné je možné zaplatiť taktiež zaslaním SMS správy v tvare KE (medzera) označenie parkovacej zóny (medzera) EČV parkujúceho vozidla na telefónne číslo 2200 (spätná SMS potvrdí zaplatenie parkovného na jednu hodinu).

Parkovanie v centrálnej mestkej zóne je spoplatnené v pondelok – piatok od 07:30 do 18:00 a v sobotu od 07:30 do 13:00. Ostatné časy, v nedeľu a počas sviatkov je parkovanie v centre mesta bezplatné. Bezplatné parkovanie platí počas celého týždňa jedine pre ťažko zdravotne postihnutých.
Parkoviská: Orlia, Vodná, Kasárenské námestie - pondelok - piatok 7:30 - 19 :30 a v sobotu 7:30 - 13:00
Parkovanie do 30 min. je zadarmo
Každá začatá hodina parkovania (prvé tri hodiny) - 1€
Každá začatá hodina parkovania (po tretej hodine) - 2€
Festivalové námestie
Parkovanie do 30 min. je zadarmo - pondelok - piatok 7:30 - 19 :30 a v sobotu 7:30 - 13:00
Každá začatá hodina parkovania  - 0.50€

Zóna plateného parkovania

Doprava

Vyhľadajte si ubytovanie

Registrácia do newslettra

Zrušiť