Pridajte sa k nám

Najkrajšie skvosty Košíc

Objavte fascinujúce skvosty Košíc s pohnutou históriou a opradené legendami. Dostaňte sa na miesta, kde pulzoval život od začiatkov mesta, spoznajte slávneho rodáka, patrónku mesta, miesto, kde sa vyhlásil Košický vládny program, miestny „rozhlas“, harfové divadlo a ďakovnú sochu za prežitie. Na tejto prehliadke nebude o superlatívy núdza. Trvanie prehliadky je 1,5 hodiny. 

1 Dolná brána
Z Návštevníckeho centra Košice sa presuniete najprv do útrob mesta. Dolná brána je pomenovanie pre komplex podzemného múzea s pôvodným vstupom do mesta a pôvodnými hradbami ktoré vynikli v 2. polovici 13. storočia odhalenými počas rekonštrukcie Hlavnej ulice v roku 1996. Dnes je tento komplex  pre svoju jedinečnú atmosféru miesto výstav a tradičných septembrových Košických slávností vína.

2 Gersterov dom
Meno tohto Košického rodáka možno nie je až tak známe, ale jeho diela sú známe, predovšetkým v Grécku a v Amerike. Len kúsok od východu z podzemného múzea spoznáte veľkosť inžiniera Bélu Gerstera – projektanta známych prieplavov, kanálov a železníc, medzi inými aj Panamského prieplavu.

3 Východoslovenská galéria
Jedným zo znakov Košických palácov je umiestňovanie erbov na ich hlavné priečelia. Erb bývalej územnej jednotky – Abovsko-turnianskej župy z roku 1558 nesie Župný dom. Najprv sídlo Krajskej galérie a dnes Východoslovenskej galérie v sebe okrem priestorov pre expozície skrýva prekrásnu zasadaciu miestnosť a skvostnú najmenšiu verejnú kinosálu v Košiciach.

4 Erb mesta - najstarší mestský erb v Európe
Po východe z galérie vstúpite do malého parku. V jeho prednej časti je umiestnená bronzová plastika košického erbu – najstaršieho a prvého mestského erbu v Európe z roku 1369. Krásny anjel s rytierskymi atribútmi rozprestiera svoje anjelské krídla a ako ochranca drží košický erb vo svojich rukách.

5 Gotická katedrála Dóm sv. Alžbety
Symboliku patrónky mesta spoynáte pri návštev Dómu svätej Alžbety. Táto katedrála sa začala stavať okolo roku 1380 a je najvýchodnejšou gotickou katedrálou západného štýlu v Európe a zároveň aj  najväčší chrám na Slovensku. Nachádza sa v nej fascinujúci oltár sv. Alžbety, vzácne gotické točité dvojité schodisko – jedno z piatich v Európe, hrobka vodcu najväčšieho protihabsburgského povstania v Uhorsku Františka II. Rákócziho alebo slnečné hodiny z roku 1477. Fresky ako aj sochárske práce majstra Štefana, miestneho umelca z 15. storočia, zdobia jej interiér. Kvôli nádhernému výhľadu sa oplatí vyjsť na 60 metrov vysokú severnú vežu.  A keď budete vychádzať z katedrály a poriadne sa pozriete na jej priečelie, možno vylúštite hádanku, prečo je tento dóm výnimočným na celom svete. (Pozn.: prehliadka katedrály nie je možná v nedeľu)

Kaplnka Sv. Michala
Kaplnka nachádzajúca sa kúsok od dómu svätej Alžbety zo 14. storočia, je vrcholom gotiky a prekvapuje svojou štýlovou čistotou, útulnosťou a harmóniou. Kedysi bola obklopená cintorínom a nachádzala sa v nej kostnica. Práve preto je zasvätená archanjelovi Michalovi, ktorý má službu pri vchode do druhého sveta a odtiaľ už odprevadí každú dušu pred Boží súd.

7 Urbanova veža
Pôvodne zvonica, kde bol umiestnený slávny košický zvon Urban,  zasvätený sv. Urbanovi - patrónovi vinohradníkov, má dnes pod arkádami umiestnené lapidárium – náhrobné kamene, ktoré reprezentujú vzácne ranogotické až barokové umenie. V 45-metrovej veži sídli aj jediné múzeum voskových figurín na Slovensku.

8 Park s hrajúcou fontánou a zvonkohrou
Každú hodinu o celej sa rozozvučí parkom strapcovitá zvonkohra s dvadsiatimi dvoma zvonmi, ktorá od roku 1986 (rekonštruktovaná v roku 1996) zdobí park. V lete sa do jej rytmov pridá aj spievajúca fontána, ktorá po odznení zvonkohry svieti a strieka podľa akéhokoľvek zdroja zvuku.

9 Budova Štátneho divadla
Po prechádzke popri fontáne sa objaví impozantný vstup do Štátneho divadla navrhnutého architektom Adolfom Langom, ktoré uviedlo prvú premiéru v roku 1899. Okrem eklektického exteriéru s prvkami neobaroka a secesie ohúri aj zvlnený interiér v tvare harfy, prekrásne secesné doplnky a na strope výjavy z hier svetového dramatika Williama Shakespeara v podaní Peregrina Gastgeba z Viedne.

10 Immaculata
Kúsok za divadlom je mórový stĺp z roku 1723 nazývaný aj súsošie Immaculata (Mariánsky stĺp) umiestnený v parku. Pripomína vďaku Panne Márii za prekonanú epidémiu z rokov 1709 a 1710. Je prehliadkou sochárskej krásy baroka obklopený novšími sochami svätíc a anjelov. Podľa legendy sa traduje, že pod jedným stĺpom sa nachádzajú telesné pozostatky sv. Valenína.

11 Historická radnica
Poslednou zastávkou tejto prehliadky je Historická radnica postavená v rokoch 1779 – 80 s výrazným košickým erbom nad balkónom. Vnútri sa nachádzajú krásne sály s reprezentačnými priestormi primátora mesta, pričom v jednej z nich nájdete podobizne prvých mužov mesta od roku 1982. Cez nádvorie budovy vstúpite aj do bývalého kina Fórum / Slovan, dnes zrekonštruovanej krytej sály stvorenej pre koncerty a divadelné predstavenia. Na prízemí Vás privíta aj Návštevnícke centrum Košice.

Vstupy: Dóm sv. Alžbety
Pre informácie o cene prehliadky kontaktujte prosím :
Návštevnícke centrum Košice, Hlavná 59, Košice 040 01; T: +421 55 6258888; E: visit@visitkosice.eu

Ak ste si náhodou nevybrali, máme pre Vás pripravené ďalšie prehliadky.

Rezervácia prehliadky

Polia označene * sú povinné

Čo vidieť a zažiť

Nechajte si poradiť od cestovateľov pri výbere košických atraktivít a užite si dovolenku v Košiciach

Vyhľadajte si ubytovanie

Registrácia do newslettra

Zrušiť