Ars Cassoviensis

Ars cassoviensis je názov výstavy, ktorú pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera pre svojich návštevníkov počas mája a júna tohto roku. Sedemnásť autorov a viac ako tridsať diel predstavuje klenotnicu košického výtvarného umenia, toho staršieho, ale aj súčasného.

Programovým zámerom tejto výstavy je prezentácia diel tvorcov, ktorých životný príbeh je spojený s Košicami ich narodením alebo životným osudom a primárnym cieľom je prezentovať diela, ktoré sú zaujímavé svojou estetickou a umelecko-historickou hodnotou a diela, ktoré reprezentujú hodnoty tvorby jednotlivých autorov. Táto výstava nemá limity ani žánrové, ani generačné či programové.

Výstava, inštalovaná v dolných priestoroch Múzea, prezentuje výtvarne zaujímavé a hodnotné diela autorov, ktorí tvoria časť dejepisu košickej výtvarnej scény, pričom je zastúpená staršia, stredná aj mladšia výtvarná generácia.

Výber autorov a diel dokumentuje veľkosť košickej výtvarnej tradície i jej pokračujúcu kontinuitu a významnú prítomnosť. Diela boli vyberané predovšetkým zo súkromných zbierok, avšak doplňujú ich aj diela z verejnej galerijnej zbierky.

Ars cassoviensis / Osobnosti košického výtvarného umenia je príspevkom Múzea Vojtecha Löfflera k Dňu múzeí a galérií, ktorého programovou témou sú osobnosti mesta Košíc. Pri príležitosti tejto výstavy vychádza aj súborný katalóg, ktorého autorom je Peter Markovič, kurátor tejto výstavy. Realizáciu výstavy finančne podporil Visit Košice.